Profetie over 2013 "VERBINDEN"

2013
"Het lichaam van Christus dat op de hele aarde mag gaan opstaan en
elkaar de hand mag rijken om zo samen een ondoordringbare muur
van gebed en liefde te vormen."

In een tijd van veel veranderingen, wil Ik jullie uitnodigen heel dicht bij Mij te blijven.
Daar waar de gebeurtenissen sneller op elkaar zullen volgen, wil Ik over
je waken als een herder over zijn schapen.
Wanneer daar steeds weer de berichten van financiele te korten zullen zijn,
en jij je ongerust maakt en je afvraagt hoe het nu verder moet,
wil Ik tegen je zeggen, dat Ik voor je wil zorgen als
een hen voor haar kuikens. Als je huis steeds minder waard wordt en 
je baan onzeker, weet dan dat Ik je uitnodig om op Mij te vertrouwen.
Iets wat je misschien nog niet op deze manier hebt hoeven doen,
omdat er eigenlijk altijd wel middelen genoeg waren. 
Je kon altijd zelf wel werken en je geld verdienen.
Als je ziek bent kun je naar een dokter.
Voor de meeste dingen zijn er wel voorzieningen.

De kerk is voor velen een plaats geworden waar je in en uit kunt lopen
zonder dat je echt verbonden hoeft te zijn met elkaar.
Immers in de afgelopen jaren kon iedereen wel voor zichzelf zorgen
en was daar niet echt de behoefte, en vaak ook niet het verlangen om alles gezamenlijk te hebben.
De maaltijd met elkaar te delen, je spullen niet te zien als alleen van jou maar ook voor de ander.
Het was vaak genoeg iemand te betalen die zorg droeg voor de zieken
en mensen in problemen opzocht en hielp.
En zelf ben je wel deel van dit alles maar echt verbonden met elkaar voelen sommingen zich  niet.

Ik wil het lichaam van Christus herstellen. 
Herstellen van de waarden die in het boek handelingen staan beschreven.
Waar men voortdurend bij elkaar waren, het brood braken en de wijn dronken.
Het avondmaal was daar een levensvorm en geen symbool.
Een levensvorm van het in relatie zijn met Mij en elkaar en vanuit elkaar naar de ander toe.
Ik verlang ernaar dat dit overal terugkomt of versterkt wordt.

Want in alles wat Ik ben en doe is vanuit het diepste verlangen om relatie met jou te hebben.

Mijn liefde voor jou is zo groot Mijn kind.

De wereld leidt je vaak af. Het geroep van allerlei communicatie middelen maken dat je zoveel hoort.
Je ogen zien zoveel beelden en je gevoelens moeten steeds weer al die impulsen verwerken.
De tegenstander heeft er alles aangedaan om Mijn kinderen weg te houden van Mijn.
Door druk bezig te zijn met van alles en nog wat, is de stilte weg en daarmee het
kunnen horen van Mijn stem.
Maar Ik spreek nu tot je Mijn kind, nu door dit woord spreek Ik tot je 
om bij Mij te komen in Mijn rust en vrede. Om je uit te nodigen te horen voor je zelf
wat Ik tegen jou wil zeggen over bijvoorbeeld het komende jaar.
Ik wil niet dat het een jaar wordt waarin alles wat er gebeuren gaat je zal overrompelen.
Dat je zo schrikt dat je in de angst vergeet je aan Mij te verbinden.
Dat je vergeet Mijn naam aan te roepen in elke gebeurtenis van je leven
of waar je naaste of je land mee te maken gaat krijgen.
Want veel staat er te gebeuren omdat de tijd door tikt en de tegenstander door heeft
dat hij niet lang meer heeft. Daarom gaat hij rond als een brullende leeuw
zoekende wie hij kan verslinden. Het liefst valt hij Mijn kinderen aan, jou dus.
Maar er is geen enkele reden voor jou om daar bang voor te zijn.
Immers Ik heb me verbonden met jou.
Ik, de Almachtige, zal voor je opkomen en voor je zorgen.
Ik ben je Vader die jou niet zonder wapens en autoriteit laat rond lopen.
In de naam van Jezus Christus de Verlosser heb jij autoriteit en moet de tegenstander wijken.
Sterker nog hij moet zijn aanval afslaan omdat hij altijd zal moeten buigen voor de naam van Jezus.

Door de kracht van de Heilige Geest in jou en over jou, en door jou 
ben jij tot veel meer in staat dan je door hebt.

De gaven en bedieningen kunnen heel wat te weeg brengen,
niet alleen binnen de muren van de kerk maar ook juist daar buiten.
Door jullie gezamenlijkheid en over een stemming in gebed kan Ik een machtig werk doen.
Hoe meer mensen Mijn naam aan roepen hoe sterker Ik daarop in beweging kan komen.
Door de gezamenlijk wil van Mijn kinderen kan Ik de tegenstander een halt toe roepen.
Dwars door het lijden heen, waar velen van Mijn kinderen wereldwijd mee te maken hebben,
en waar ook jullie steeds meer mee te maken krijgen kan Ik wonderen doen
als Mijn kinderen naar Mij blijven roepen als nooit te voren.
Dat jullie zorg voor elkaar blijven dragen en beseffen dat je niet op je zelf staat.
Jij en Ik zijn samen in relatie met elkaar maar ook in relatie 
met het hele lichaam van Christus.

Een lichaam dat op de hele aarde mag gaan staan
en elkaar de hand mag rijken om zo samen een ondoordringbare muur van gebed 
en liefde te vormen.

Niet de tegenstander zal het laatste woord hebben,
niet de oorlogen zullen overwinnen,
niet de ziektes of armoede.
Jullie mogen alles brengen onder het gezag van Koning Jezus.
Breng het aan Zijn voeten, erken dat jij in jou kracht en autoriteit die jij als mens hebt gekregen,
niet in staat bent over de wereld te heersen zoals Ik Adam opdroeg.
Geeft het aan de Koning de Koningen de Heer Jezus Christus 
zodat Hij alles ons Zijn naam  samen zal brengen, zal regeren en heersen.

Jezus die jou vervolgens zal uitzenden opnieuw met de al oude opdracht
om op weg te gaan en alle volken te maken tot Mijn discipelen,
hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
en hun te leren al wat Ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie alle dagen 
tot aan de voltooiing van de wereld. (Math 28)

Dit is Mijn verlangen voor de komende jaren, dat de kerk,
het lichaam van Christus gevonden zal worden in alle plaatsen en steden van jullie land.
Dat daar waar jij woont jij je verbindt met de andere christenen van je woonplaats.
Dat je met hen het brood deelt en de wijn drinkt en jullie een plaats gaan vormen
waar de mensen welkom zullen zijn.
In huizen, in zaaltjes, wat er ook maar beschikbaar is.

Laat het niet zo zijn dat iedereen in een plaats zijn of haar geloof beleeft
zonder te verbonden te zijn met elkaar.
Iedereen gaat naar zijn of haar samenkomst vaak buiten de eigen woonplaats,
zonder een gezamenlijke plek te hebben om bij elkaar te komen.

Want wie gaat verandering brengen in jou dorp of stad?

Wie gaat de mensen een welkom heten als de deuren gesloten zijn
en iedereen zijn of haar eigen weg gaat?
Natuurlijk mag je ook elders gevoed worden en verstekt worden,
maar laat dat wat je ontvangt een stroom van Mijn genade op gang brengen in je eigen woonplaats.

Investeer in de plaats waar je woont. Wees creatief, want het lichaam van Christus
is zoveel meer dat een samenkomt op zondag en door de week.
Het is gezamenlijk eten, het is in de wijk met de jongeren op trekken.
Het is kinderen bij elkaar brengen en ze een geweldigen middag te geven.

Wat een kracht zal er vanuit gaan als jullie bereid zijn om de 
vlag van het koninkrijk van God te hijsen.
Onder der vlag waar iedereen die Jezus heeft aangenomen zich verenigen mogen.

Het kan zo zijn dat jij wordt tegengehouden in wat je eigenlijk zou willen doen 
door teleurstellingen in het verleden.
Conflicten die er geweest zijn, mensen die jou wat hebben aangedaan, of die jij
vergeving zou moeten vragen. Iemand moet bereid zijn de minste te zijn.
Iemand moet zijn of haar knieen gaan buigen en gaan leren vergeven.
De ander die jou wat heeft aangedaan te gaan zegenen.
Vergeving die je mag ontvangen van Jezus om naar de ander te kijken vanuit Zijn liefde.
Niet vanuit jouw kracht maar vanuit Zijn vergevende kracht die Hij jou wil geven.
In het verleden kunnen dingen fout zijn gegaan, maar laat dat je niet tegenhouden
opnieuw uit te stappen.
Iemand moet bereid vies te worden.
Iemand moet bereid bespot te worden zoals Noach bespot werd toe hij de opdracht
kreeg een ark te bouwen. De bespottingen kwamen vooral van zijn eigen volksgenoten.
Iemand moet bereid zijn en Ik zal met je zijn.
Ik zal je  weg banen.

Zie naar het grote geheel, kijk naar de visie die Ik je gegeven heb of wil geven,
en kijk naar de kleine stappen die langzaam maar zeker Mijn plan met jouw leven zichtbaar maken.
De ene persoon die je helpt is net zo belangrijk als de 100 eventueel later.
Wie je vandaag mag zijn, en wat je vandaag mag doen, is waardevol voor nu en voor later.
In alles wat je doet doe het in liefde voor Mij en je naaste die je lief mag hebben als je zelf.
Ik als Vader leer en vorm je zodat je sterk  zult zijn als er tegenslagen komen.
Kijk daar niet van op want Ik wil jou aan Mijn hand houden.
Ik wil niet dat je de fout maakt dat als het voor de wind gaat,
dat je Mijn hand los laat en in eigen kracht verder gaat, wat je niet zal lukken.

2013 is een uitdagende tijd met veel veranderingen, vrees niet houdt Mij stevig vast.
Ik zal jouw hand nooit los laten, juist als je niet weet waar alles naar toe gaat
is het van groot belang dat jij Mijn hand blijft voelen. Dat je weet dat Ik in
controle ben en je nooit los zal laten. Alleen jij kan Mij loslaten,maar Ik hoop
dat je dat nooit zult doen. Ik beloof je dat, ook al zie je nu soms nog in een spiegel van raadselen,
straks zullen we elkaar zien van aangezicht tot aangezicht. 
Je zult begrijpen en zien waar je nu soms nog geen licht over hebt.
Vertrouw me want dat is het ware geloof.
Zei die tot het einde toe vast hebben gehouden aan Mij,
in tegenspoed maar ook in voorspoed, ziekt maar ook in gezondheid, vervolging maar ook in vrede ,in honger, armoede, gevaar of het zwaard
hun geloof niet verloren hebben.

myShepherd December 2012 Theunus Herder

Date / Time
 
Hoofd menu
· Links
· HOME
» Preken
» blog
Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:


Vergeet me niet

[ ]
Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven en een email ontvangen zodra er wijzigingen zijn in de website?

Meld u HIER aan en laat uw email achter.
herder
Film Menu